Všeobecné zmluvné podmienky

Podmienky registrácie:


Registrácia je platná až po potvrdení zo strany organizátora.

Registračný poplatok zahŕňa:
Celodennú účasť na odborných prednáškach a občerstvenie počas prestávok.

Nie je možné zdieľať jednu vstupenku pre viaceré osoby. Pokiaľ sa na konferenciu nemôžete dostaviť, môžete vstupenku posunúť druhej osobe. Toto treba ohlásiť organizátorovi mailom (lenduror@gmail.com), aby zmenil meno na zozname registrovaných osôb.

Platobné podmienky:
Registračný poplatok musí byť uhradený pred začiatkom konferencie na uvedené číslo účtu. Do poznámky k platbe treba uviesť meno osoby, ktorá sa zúčastní na konferencii.  Faktúra mu bude vystavená po pripísaní registračného poplatku na účet organizátora. Faktúra bude zaslaná elektronicky e-mailom. Ak máte záujem o zaslanie faktúry v klasickej podobe, t.j. poštou, kontaktujte nás na adrese: lenduror@gmail.com a pošleme vám ju.

Storno poplatky:

V prípade stornovania prihlášky do 14 dní pred konaním konferencie vám bude účtovaný storno poplatok vo výške 50% z registračného poplatku, po tomto termíne predstavuje storno 100% registračného poplatku. Storno prihlášky je možné realizovať iba písomnou formou. Zmena účastníka je možná - je potrebné nás informovať o tom na mailovej adrese lenduror@gmail.com. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny programu a právo neprijať prihlášku.

Ochrana osobných údajov:
Ochrana osobných údajov

© 2023 Vinedi archery workshop.